Debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Data publikacji 27.11.2014

Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbyła się debata społeczna pod nazwą „Bezpieczeństwo pieszego w ruchu drogowym” zorganizowana przez augustowską Policję.


 Debata społeczna to jedna z form komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. W spotkaniu z policjantami wzięli udział mieszkańcy powiatu zainteresowani problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pierwszej części spotkania policjanci przedstawili i omówili wnioski z poprzedniej debaty, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na ogródkach działkowych. Następnie funkcjonariusze przedstawili analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu augustowskiego. Znaczna część debaty była poświęcona bezpieczeństwem pieszego uczestnika ruchu drogowego. Trwająca pora roku, wcześnie zapadający zmierzch oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że właśnie ta grupa uczestników ruchu drogowego należy do najbardziej zagrożonej udziałem w zdarzeniach drogowych. Mając na względzie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego funkcjonariusze przypomnieli zgromadzonym o nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 31 sierpnia 2014 każdy pieszy poruszający się poza terenem zabudowanym, po zmierzchu ma obowiązek posiadania elementów odblaskowych umieszczonych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. W czasie spotkania Policjanci wyjaśniali zgromadzonym różnicę pomiędzy osobą nieposiadającą elementów, a osobą w nie wyposażoną. Mundurowi zachęcali uczestników debaty do noszenia elementów odblaskowych także w terenie zabudowanym. Zgromadzeni chętnie brali udział w dyskusji i zgłaszali swoje spostrzeżenia oraz uwagi mogące się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowy na terenie powiatu. Wszystkie postulaty zostały zaprotokołowane i zostaną przeanalizowane. Na zakończenie spotkania uczestnicy debaty otrzymali serduszka, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kochasz? Powiedz Stop wariatom drogowym”. Na sercach będą mogli umieścić własnoręczną dedykację, którą następnie przekażą bliskiej osobie. Takie serce z dedykacją umieszczone w samochodzie będzie zachęcać ich bliskich do bezpiecznej jazdy samochodem.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl