Bezpieczne ferie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie

Data publikacji 23.01.2013

W ramach działań „Bezpieczne Ferie 2013” augustowscy policjanci wspólnie z przedstawicielami KRUS i PIP spotkali się z dziećmi korzystającymi z zajęć zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie oraz świetlicę Wiejską w Netcie Folwark.

Dzisiaj policjanci wspólnie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy spotkali się z dziećmi spędzającymi czas w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie w Wiejskiej Świetlicy w Netcie Folwark. Podczas spotkania policjanci rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Mundurowi omówili zagrożenia jakie mogą czyhać na najmłodszych podczas zabaw na śniegu i na zamarzniętych akwenach wodnych. W czasie swojego wystąpienia przestrzegali przed wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. Przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy rozmawiały z najmłodszymi o zagrożeniach mogących wystąpić podczas pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym oraz radziły jak się przed nimi ustrzec. Na zakończenie spotkania prelegenci omówili sposoby postępowania w przypadku ataku groźnego psa oraz wręczyli słuchaczom materiały profilaktyczne.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl