Debata społeczna w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Augustowie

Data publikacji 24.04.2013

Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbyła się debata społeczna pod nazwą „Razem dbamy o bezpieczeństwo” zorganizowana przez augustowską Policję.

Debata społeczna jest innowacyjną formą komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. W spotkaniu z mieszkańcami powiatu augustowskiego udział wzięli Podlaski Komendant Wojewódzki Policji, Burmistrz Augustowa, Wicestarosta powiatu augustowskiego, Przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Komendanci Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, Placówki Straży Granicznej w Augustowie oraz Straży Miejskiej. W pierwszej części spotkania Komendant Powiatowy Policji w Augustowie przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa w powiecie augustowskim. Następnie rozpoczęła się dyskusja, podczas której głos zabierali zebrani mieszkańcy. Zgromadzeni między innymi poruszali tematy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Sygnały w szczególności dotyczyły poruszania się samochodów ciężarowych na głównych ciągach komunikacyjnych w powiecie. Mieszkańcy byli zainteresowani również zainstalowaniem monitoringu miejskiego oraz przydzieleniem sił wzmocnienia, w postaci policjantów z Oddziałów Prewencji Policji KWP w Białymstoku na okres sezonu letniego. W nawiązaniu do nadchodzącego sezonu motorowodnego poruszono również tematykę związaną z bezpieczeństwem na akwenach. Wszelkie zgłoszone postulaty zostały zaprotokołowane i zostaną wnikliwie przeanalizowane. Na zakończenie debaty uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl