Działania Bezpieczne Ferie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Bezpieczne Ferie

Data publikacji 03.02.2014

Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspólnie biorą udział w działaniach Bezpieczne Ferie.

Rozpoczął się kolejny tydzień ferii w województwie podlaskim. Już tradycyjnie augustowscy policjanci realizują działania profilaktyczne pod nazwą „Bepieczne Ferie”. Jednym z elementów działań są spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną. Szereg z nich obyło się jeszcze przed rozpoczęciem przerwy w nauce. W czasie ferii Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz przedstawicielami KRUS i PIP odwiedzają dzieci korzystające ze zorganizowanych form wypoczynku w ośrodkach kultury. W czasie spotkań realizujący program rozmawiają z uczestnikami półkolonii o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych, radzą jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego, przestrzegają przed niebezpieczeństwami na które narażone są dzieci oraz opowiadają o swojej pracy. Przedstawicielki KRUS i PIP organizują dzieciom konkursy z nagrodami związane z bezpieczeństwem w gospodarstwie rolnym. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem. Podczas nich słuchacze mają okazję przymierzyć wyposażenie oraz obejrzeć sprzęt wykorzystywany przez przedstawicieli służb mundurowych.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl