Spotkanie z podopiecznymi Ochotniczego Hufca Pracy - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z podopiecznymi Ochotniczego Hufca Pracy

Data publikacji 17.12.2013

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii 16 dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, augustowscy policjanci spotkali się z podopiecznymi Ochotniczego Hufca Pracy w Augustowie.

Dzisiaj augustowscy funkcjonariusze, spotkali się z podopiecznymi Ochotniczego Hufca Pracy w Augustowie. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Ogólnopolskiej Kampanii Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Podczas wizyty mundurowi poruszyli zagadnienia dotyczące rodzajów przemocy oraz wyjaśniali czym charakteryzuje się zjawisko. Policjanci mówili również o dyskryminacji ze względu na płeć oraz radzili słuchaczkom jak postępować, aby nie stać się ofiarą handlu żywym towarem. Na zakończenie uczestniczki spotkania otrzymały od funkcjonariuszy materiały profilaktyczne z danymi instytucji udzielającymi pomocy w powyższym zakresie.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl