Spotkanie z uczniami w Białobrzegach - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z uczniami w Białobrzegach

Data publikacji 18.12.2014

Wczoraj policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół w Białobrzegach. Funkcjonariusze rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz przestrzegali przed zabawą na zamarzniętych akwenach, w ramach działań „Bezpieczna Woda”.

Wczoraj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie spotkali się uczniami Zespołu Szkół w Białobrzegach. Podczas spotkania funkcjonariusze omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mówili jakie warunki musi spełnić uczeń szkoły, który ubiega się o kartę rowerową. Policjanci przedstawili również zakres materiału, który powinien opanować każdy, kto będzie przystępował do egzaminu teoretycznego i praktycznego na kartę rowerową. Funkcjonariusze wyjaśniali uczniom jak ważne dla bezpieczeństwa pieszego jest używanie elementów odblaskowych, przypominali o obowiązku noszenia ich poza terenem zabudowanym oraz zachęcali do używania odblasków w mieście. W ramach działań „Bezpieczna Woda” policjanci poruszyli także tematykę związaną z zagrożeniami jakie mogą wystąpić w czasie przebywania na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach. Mundurowi przekazali rady dzięki którym można uniknąć tego typu zagrożeń, omówili zasady postępowania, w sytuacji załamania się lodu, a także instruowali jak postępować, gdy jest się świadkiem takiej sytuacji. Policjanci apelowali o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz namawiali do zabawy na sztucznie utworzonych lodowiskach.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl