Obchody 96 rocznicy powstania Polskiej Policji - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 96 rocznicy powstania Polskiej Policji

Data publikacji 17.07.2015

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Z tej okazji 33 augustowskich policjantów awansowało na wyższe stopnie policyjne. Dwóch funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia.

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie obyła uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Policji. Podczas uroczystości funkcjonariusze otrzymali akty nominacji na wyższe stopnie policyjne. Z okazji Święta Policji w augustowskiej komendzie awansowało 33 funkcjonariuszy, w tym czterech w korpusie oficerów Policji. Wśród awansowanych jest Komendant Powiatowy Policji w Augustowie, który został wyróżniony przez Komendanta Głównego Policji przedterminowym mianowaniem na stopień inspektora. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył jednego policjanta srebrnym medalem za długoletnią służbę. Minister Spraw Wewnętrznych w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego nadała jednemu funkcjonariuszowi brązową odznakę zasłużony policjant. W obecności zaproszonych gości funkcjonariusze odebrali odznaczenia oraz akty nominacji na wyższe stopnie policyjne od Pierwszego Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Adama Petelskiego oraz od Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie insp. Daniela Kołnierowicza. Starosta Powiatu Augustowskiego w uznaniu pracy na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku w powiecie uhonorował nagrodą Starosty Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.      

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl