Plaża 2015 w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Plaża 2015 w Augustowie

Data publikacji 26.07.2015

Na Plaży Miejskiej w Augustowie funkcjonariusze augustowskiej Policji wspólnie z ratownikami WOPR oraz druhami z OSP Augustów - Lipowiec przeprowadzili działania w ramach akcji „Plaża 2015”. Głównym celem przedsięwzięcia było przedstawienie wypoczywającym nad wodą zagrożeń mogących wystąpić podczas wypoczynku nad wodą oraz zapobieganie przypadkom utonięć.

W miniony piątek na plaży miejskiej w Augustowie spotkali się policjanci, druhowie OSP Augustów – Lipowiec oraz przedstawiciele augustowskiego WOPR. Celem spotkania były wspólne działania profilaktyczne skierowane do osób wypoczywających nad wodą. Funkcjonariusze Policji rozmawiali plażowiczami o zagrożeniach mogących wystąpić w czasie korzystania z wodnych kąpieli oraz przestrzegali przed pływaniem po spożyciu alkoholu. Wypoczywający otrzymywali od policjantów wymowne podkładki pod napoje obrazujące zagrożenie jakie niesie za sobą kąpiel pod wpływem alkoholu. Ratownicy WOPR oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawiali sposoby ratowania osób tonących oraz instruowali wypoczywających kolonistów w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy osobie zagrożonej utonięciem. Działania były również dobrą okazją do doskonalenia współdziałania funkcjonariuszy Policji z innymi służbami w sytuacji zagrożenia na wodzie. Jednym z elementów przedsięwzięcia był pokaz współdziałania służb Policji i Straży Pożarnej podczas ratowania tonącego, przy wykorzystaniu policyjnej łodzi motorowej. Oprócz zadań związanych z działalnością profilaktyczną funkcjonariusze Policji wspierani przez ratowników WOPR wykonywali zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na wodzie. W związku z otrzymywanymi sygnałami o wytwarzaniu dużego falowania przez jednostki pływające na rzece Netta oraz Klonownica, mundurowi obserwowali zachowania sterników na tych odcinkach akwenów, w celu zapobieżenia tym niepożądanym działaniom. W czasie działań funkcjonariusze objęli swoim nadzorem akweny jezior oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe, gdzie egzekwowali przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku nad wodą.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl/