Komunikat Policji - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat Policji

Data publikacji 29.07.2015

Komunikat skierowany do osób pokrzywdzonych, w dochodzeniu policyjnym prowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, za sygnaturą akt RSD-866/14.

Uprzejmie informujemy pokrzywdzonych w dochodzeniu za sygn. akt RSD-866/14 w sprawie o czyn z art. 270 § 1 kk, że z dniem 1 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku- Kodeks postępowania karnego zwaną dalej ustawą z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy-Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247 z późn. zm). W związku z nowelizacją przepisów nastąpiły zmiany zakresu uprawnień i obowiązków procesowych wynikające ze zmiany brzmienia lub dodania następujących artykułów: art. 23 §1a, 52, 87a, 139, 204, 300§ 2, 321, 338, 343, 349, 444 kpk oraz art. 59a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu  karnego. Treść wymienionych przepisów w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 roku jest powszechnie dostępna w internetowym Dzienniku Ustaw pod niżej wymienionymi linkami:

www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1247/1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/396/1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/848/1

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl