Wojewódzki Egzamin na kartę rowerową/motorowerową 2012 - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Egzamin na kartę rowerową/motorowerową 2012

Data publikacji 01.06.2012

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem karty rowerowej/motorowerowej, zapraszamy na egzamin, który odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012 roku o godzinie 9.00 w Gimnazjum nr 1, przy ulicy Młyńskiej 35 w Augustowie.

Augustowscy Policjanci informują, że 12 czerwca 2012 roku o godzinie 9.00 w Gimnazjum nr 1 przy ulicy Młyńskiej 35 w Augustowie odbędzie się Wojewódzki Egzamin na Kartę Rowerową/Motorowerową 2012. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej polegającej na wypełnieniu testu wiedzy oraz z części praktycznej obejmującej sprawdzian umiejętności jazdy rowerem/motorowerem.

-Osoby ubiegające się o wydanie karty rowerowej muszą mieć ukończone 10 lat, posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców na przystąpienie do egzaminu oraz rower wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Osoby ubiegające się o wydanie karty motorowerowej muszą mieć ukończone 13 lat, posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców na przystąpienie do egzaminu oraz dopuszczony do ruchu motorower, wyposażony zgodnie z przepisami prawa.

 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl