Bezpieczna „Droga do Szkoły” w augustowskich szkołach - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna „Droga do Szkoły” w augustowskich szkołach

Data publikacji 23.09.2015

W ramach działań „Bezpieczna Droga do Szkoły” augustowscy policjanci spotykają się z uczniami szkół podstawowych i przedszkoli. Funkcjonariusze rozmawiają z uczniami o bezpieczeństwie.

W bieżącym tygodniu augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie, uczniami augustowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 i milusińskimi z Przedszkola nr 6. Spotkania to jedna z form realizacji działań „Bezpieczna Droga do Szkoły”. W czasie spotkań funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz radzili jak unikać innych niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonujący codzienną drogę do szkoły i domu. Policjanci szczególną uwagę zwrócili na obowiązek noszenia przez pieszych elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl