WIDOCZNY = BEZPIECZNY - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WIDOCZNY = BEZPIECZNY

Data publikacji 11.12.2015

Augustowscy policjanci w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. W określonych przypadkach mundurowi nakładają mandaty karne za brak elementów odblaskowych.

Coraz wcześniej zapadający zmrok i pogarszające się warunki drogowe mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Ze względu na ograniczoną widoczność najbardziej narażeni na udział w zdarzeniach drogowych są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo pieszych augustowscy policjanci w swojej codziennej służbie obejmują nadzorem obszary poza terenem zabudowanym, po których mogą poruszać się piesi bez wymaganych elementów odblaskowych. Policjanci przypominają napotkanym o obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego oraz nakładają mandaty karne za ich brak.

Pamiętajmy – NOŚMY ODBLASKI - bądźmy widoczni na drodze!

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl