Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo – Nośmy odblaski - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo – Nośmy odblaski

Data publikacji 18.12.2015

Policjanci z augustowskiej „drogówki” prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Mundurowi zachęcają również do noszenia elementów odblaskowych w terenie zabudowanym.

Augustowscy policjanci cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi augustowskiej „drogówki” codziennie patrolują drogi gminne i powiatowe, po których mogą poruszać się piesi bez wymaganych elementów odblaskowych. Policjanci przypominają im o obowiązku posiadania odblasków, a w niektórych przypadkach nakładają mandaty karne za ich brak. Mimo obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, po zmierzchu, mundurowi zachęcają pieszych do noszenia ich również w terenie zabudowanym. Jesienno – zimowa aura, szybko zapadający zmierzch oraz ograniczona widoczność spowodowana opadami atmosferycznymi, to elementy zwiększające ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem pieszych. Dzięki elementom odblaskowym ryzyko staje się mniejsze.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl