Bezpieczeństwo pieszych - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo pieszych

Data publikacji 19.02.2016

Augustowscy policjanci kontynuują działania mające na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi przypominają o obowiązku posiadania elementów odblaskowych przez pieszych, ale również baczniej przyglądają się kierowcom łamiącym przepisy wobec pieszych.

Policjanci augustowskiej drogówki kontynuują działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi w porze wieczorowo – nocnej patrolują drogi poza terenem zabudowanym po których mogą poruszać się piesi bez wymaganych elementów odblaskowych. W przypadku napotkania pieszego bez wymaganych przepisami elementów odblaskowych, mundurowi nakładają mandaty za ich brak. W swoich działaniach mundurowi nie ograniczają się tylko do pieszych naruszających przepisy ruchu drogowego. Ich działania polegają także na zwróceniu baczniejszej uwagi na kierujących pojazdami, którzy popełniają wykroczenia wobec pieszych. W minionym tygodniu augustowscy policjanci zastosowali środki represji wobec 32 kierowców samochodów, którzy naruszyli zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w stosunku do pieszych. Wykroczenia w większości były związane z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu, podczas przechodzenia przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych oraz z parkowaniem pojazdów na chodnikach, w sposób uniemożliwiający swobodne przejście pieszym.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl