Kolejne spotkania w ramach budowania „Mapy zagrożeń” - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne spotkania w ramach budowania „Mapy zagrożeń”

Data publikacji 26.02.2016

W bieżącym tygodniu augustowscy policjanci wzięli udział w kolejnych konsultacjach społecznych. Spotkania odbyły się w gminach Płaska i Nowinka.

Augustowscy policjanci prowadzą cykl spotkań w ramach konsultacji społecznych poświęconych budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W minionym tygodniu spotkania odbyły się na terenie gmin Płaska i Nowinka. W spotkaniach uczestniczyli wójtowie, przedstawiciele władz samorządowych, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz mieszkańcy. Spotkania mają na celu przedstawienie analizy zagrożeń występujących na danym terenie, a następnie poznanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. W trakcie spotkań zgromadzeni zgłaszali postulaty, które zostały zaprotokołowane, a następnie znajdą odzwierciedlenie w budowanej mapie zagrożeń.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl