Działania „Wagarowicz” - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Wagarowicz”

Data publikacji 22.03.2016

Wczoraj Augustowscy policjanci objęli nadzorem rejony placówek oświatowych. Działania policjantów były ukierunkowane na zapobieganie zjawiskom patologicznym mogącym mieć związek z ewentualnymi obchodami „dnia wagarowicza”.

Wczoraj augustowscy policjanci prowadzili działania „wagarowicz”. Przedsięwzięcie było związane z możliwością ewentualnych obchodów dnia wagarowicza, związanego z nadejściem wiosny. Mundurowi objęli nadzorem rejony placówek oświatowych oraz miejsc gromadzenia się młodzieży. W trakcie służby policjanci sprawdzali także miejsca dystrybucji alkoholu, pod kątem dostępności osobom niepełnoletnim. Podczas wczorajszych działań policjanci przeprowadzili szereg rozmów profilaktycznych z małoletnimi, których zachowanie sprzyja przejawom demoralizacji.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl