Policjanci na egzaminie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na egzaminie

Augustowscy policjanci brali udział w egzaminie praktycznym na kartę rowerową. Spotkanie z uczniami było doskonałą okazją do rozmowy o zagrożeniach mogących wystąpić podczas wakacji.

Augustowscy policjanci uczestniczą w egzaminowaniu uczniów szkół podstawowych na kartę rowerową. Dziś funkcjonariusze brali udział w egzaminie praktycznym, do którego przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym. Warunkiem podejścia do egzaminu było zaliczenie testu wiedzy, przygotowanego we wcześniejszym terminie przez przedstawiciela szkoły. W czasie egzaminu ubiegający się o kartę rowerową musieli wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze w połączeniu z obowiązującymi przepisami w ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy bezbłędnie pokonali „rowerowy tor manewrowy” i wykazali się dobrą znajomością przepisów. Korzystając z okazji mundurowi rozmawiali z uczniami o zagrożeniach mogących wystąpić w czasie wakacji oraz radzili w jaki sposób ich unikać. Dodatkowo przypomnieli wszystkim zgromadzonym o obowiązku używania przez pieszych elementów odblaskowych, podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl