Policjanci spotkali się z młodzieżą - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci spotkali się z młodzieżą

Data publikacji 16.06.2016

W ramach działań „bezpieczne wakacje” augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Ochotniczego Hufca Pracy w Augustowie. Mundurowi rozmawiali z młodzieżą między innymi na temat konsekwencji prawnych oraz zagrożeń związanych z zarobkowymi wyjazdami za granicę.

Dzisiaj augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Ochotniczego Hufca Pracy w Augustowie. Podczas swojej wizyty mundurowi poruszali między innymi tematykę związaną z ewentualnymi zagrożeniami, mogącymi wyniknąć podczas wakacyjnego poszukiwania pracy za granicą, bądź podczas zagranicznych wyjazdów turystycznych. Funkcjonariusze przybliżyli słuchaczom zagadnienia związane z handlem ludźmi i uczulali na pewne sygnały mogące świadczyć o tym procederze. W swoim wystąpieniu policjanci mówili także o konsekwencjach prawnych i karnych w przypadku wywołania fałszywego alarmu, bądź z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Na zakończenie spotkania mundurowi przypomnieli słuchaczom o obowiązku używania elementów odblaskowych podczas poruszania się pieszo poza terenem zabudowanym po zmierzchu.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl