O bezpiecznych wakacjach w Netcie Pierwszej - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpiecznych wakacjach w Netcie Pierwszej

Data publikacji 23.06.2016

Augustowscy policjanci spotkali się z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Netcie Pierwszej. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w czasie wakacji oraz brali udział w ocenianiu prac konkursowych

W ramach realizacji programu „Bezpieczne wakacje” augustowscy policjanci odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej w Netcie Pierwszej. Podczas wizyty dzieci wysłuchały prelekcji o tematyce związanej z bezpieczeństwem podczas letniego wypoczynku. Policjanci przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przypominali o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszego uczestnika ruchu drogowego podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu. Policjanci przypominali także o bezpiecznych zachowaniach podczas pobytu nad wodą, oraz w czasie wypraw do lasu. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze brali udział w ocenianiu prac plastycznych oraz wręczaniu nagród uczestnikom konkursu profilaktycznego pod nazwą „Moje Bezpieczne Wakacje”.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl