Bezpieczna „Droga do Szkoły” - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna „Droga do Szkoły”

W ramach działań „Bezpieczna Droga do Szkoły” augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie. Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie.

Wczoraj augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie. Spotkanie profilaktyczne, to jedna z form realizacji działań „Bezpieczna Droga do Szkoły”. W czasie wizyty w szkole funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz radzili jak unikać innych niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonujący codzienną drogę do szkoły i domu. Policjanci szczególną uwagę zwrócili na obowiązek noszenia przez pieszych elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu oraz zachęcali do używania elementów odblaskowych także w terenie zabudowanym.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl