Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak postępować w sytuacji kryzysowej - spotkanie policjantów z kadrą pedagogiczną

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Augustowie wspólnie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku prowadzą spotkania profilaktyczne z kadrą placówek oświatowych. Tematem szkoleń są zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie szkoły.

W minionym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie odbyło się spotkanie z kadrą pedagogiczną szkół powiatu augustowskiego. Wczoraj natomiast augustowscy mundurowi  spotkali się z kadrą Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie. Podczas spotkań funkcjonariusze omawiali zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym na terenie szkół. Prowadzący szkolenie przedstawiają słuchaczom procedury oraz zasady postępowania w przypadku zaistnienia ewentualnego zagrożenia, a w szczególności jakie informacje należy przekazać służbom ratunkowym oraz jak się zachowywać w sytuacji ewakuacji placówki. W trakcie spotkań mundurowi przekazują również informacje związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu augustowskiego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl