Bezpieczne ferie w Netcie Pierwszej - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie w Netcie Pierwszej

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie” spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Netcie Pierwszej. Podczas spotkań funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Augustowscy policjanci, w ramach działań profilaktycznych „Bezpieczne Ferie” spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Netcie Pierwszej. W czasie prelekcji mundurowi rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Policjanci przypomnieli również zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mówili o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych. Funkcjonariusze brali również udział w ocenianiu prac plastycznych wykonanych przez uczniów, w ramach organizowanego przez placówkę konkursu profilaktycznego „bezpieczne ferie” oraz wręczali nagrody zwycięzcom.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl