Działania „Błysk” na augustowskich drogach - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Błysk” na augustowskich drogach

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci augustowskiej drogówki prowadzą na terenie miasta działania „Błysk”. Mają one na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych także z udziałem osób pieszych.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci augustowskiej drogówki, w okresie jesienno – zimowym, prowadzą działania „Błysk”. Polegają one na ustawieniu w wyznaczonych godzinach, w wybranych miejscach, oznakowanego policyjnego radiowozu z włączonymi światłami błyskowymi oraz nadzorowaniu przez mundurowych ruchu pieszych i kierowców w tych miejscach. Niebieskie błyskające światła oraz stojący obok policjanci powodują, że kierowcy jadą wolniej i rozważniej, a co za tym idzie bezpieczniej. Mając na względzie bezpieczeństwo pieszych, policjanci z Augustowa zapowiadają, będą prowadzić działania


*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl