Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie w Internecie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie w Internecie

Augustowscy Policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie. Mundurowi rozmawiali o bezpieczeństwie podczas korzystania z Internetu.

W związku z obchodzonym w lutym dniem bezpiecznego Internetu augustowscy Policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie. Podczas spotkania mundurowi rozmawiali o korzyściach wynikających z korzystania z Internetu, ale także przestrzegali uczniów przed zagrożeniami, na jakie są narażeni młodzi ludzie. Mundurowi wyjaśniali, czym jest cyberprzemoc i kradzież danych, uczulali na niebezpieczne kontakty oraz szkodliwe treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Z przeprowadzonej prelekcji młodzi ludzie dowiedzieli się między innymi jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania w sieci zagrożone są odpowiedzialnością prawną.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl