O odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu - w Augustowie... - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu - w Augustowie...

Augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie. Mundurowi rozmawiali z młodymi ludźmi o odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu.

Augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie. Podczas wizyty mundurowi rozmawiali o korzyściach płynących z korzystania z Internetu, ale także przestrzegali uczniów przed zagrożeniami, na jakie są narażeni młodzi ludzie. Mundurowi wyjaśniali, czym jest cyberprzemoc i kradzież danych, uczulali na niebezpieczne kontakty oraz szkodliwe treści. Z przeprowadzonej prelekcji młodzi ludzie dowiedzieli się między innymi jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania w sieci zagrożone są odpowiedzialnością prawną.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl