O odpowiedzialności prawnej z młodzieżą - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O odpowiedzialności prawnej z młodzieżą

Augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie. Funkcjonariusze rozmawiali o konsekwencjach postępowania niezgodnego z prawem i społecznymi normami.

Augustowscy policjanci odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie. Podczas spotkania mundurowi mówili czym jest demoralizacja oraz przytoczyli uczniom jakie zjawiska jej dotyczą. Uczniowie dowiedzieli się również o zasadach postępowania z nieletnimi oraz z dorosłymi sprawcami czynów zabronionych przez prawo. Podczas spotkań poruszono również tematykę związaną z zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego wykorzystania Internetu. Mundurowi przedstawili również zagrożenia płynące z posiadania oraz zażywania środków odurzających.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl