Bezpieczne ferie w gminie Augustów - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie w gminie Augustów

Data publikacji 26.01.2011

W ramach działań „Bezpieczne Ferie 2011” augustowscy policjanci wspólnie z przedstawicielami KRUS i PIP spotkali się z dziećmi z terenu gminy Augustów.

Dzisiaj policjanci wspólnie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy spotkali się z dziećmi korzystającymi z wypoczynku zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie. Podczas spotkania dzieci wysłuchały prelekcji o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku oraz zagrożeniach jakie mogą na nie czyhać podczas zabaw na śniegu i na zamarzniętych akwenach wodnych. Policjanci powtórzyli podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przypomnieli o obowiązku noszenia przez dzieci elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. Przedstawicielki instytucji współpracujących z Policją przestrzegały zgromadzonych przed niebezpieczeństwami z jakimi mogą się spotkać podczas pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali upominki.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl