Spotkanie policjantów z uczniami - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie policjantów z uczniami

Data publikacji 27.04.2017

Augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Rutkach Nowych. Mundurowi rozmawiali z młodymi ludźmi o odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu.

Augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Rutkach Nowych. Podczas wizyty mundurowi rozmawiali o korzyściach płynących z korzystania z Internetu, ale także przestrzegali uczniów przed zagrożeniami, na jakie są narażeni młodzi ludzie. Mundurowi wyjaśniali, czym jest cyberprzemoc i kradzież danych, uczulali na niebezpieczne kontakty oraz szkodliwe treści. Z przeprowadzonej prelekcji młodzi ludzie dowiedzieli się między innymi jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania w sieci zagrożone są odpowiedzialnością prawną.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl