Holenderskie policjantki w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Holenderskie policjantki w Augustowie

Data publikacji 07.06.2017

W ramach projektu współpracy pomiędzy Polską a holenderską Policją "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii", poświęconemu zapobieganiu handlowi ludźmi, augustowskich policjantów odwiedziła delegacja policjantek z Holandii.

Augustowskich policjantów wczoraj odwiedziła delegacja holenderskich policjantek. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii". Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach współpracy polskiej i holenderskiej Policji a dotyczy zapobiegania handlowi ludźmi. Holenderskie funkcjonariuszki w pierwszej kolejności spotkały się z uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstwicielami Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Podczas tego spotkania, które zostało zorganizowane w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, prelegentki przekazywały zebranym treści edukacyjno-informacyjne z zakresu handlu ludźmi.  Funkcjonariuszki przestrzegały równiez uczestników spotkania przed zagranicznymi, zarobkowymi wyjazdami „w nieznane”. Ponadto, policjantki radziły, jak postępować aby nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Policjantki chętnie odpowiadały na zadawane pytania, a także dzieliły się swoim zawodowym doświadczeniem z zainteresowanymi tematem osobami.

Korzystając z okazji, przedstawiciele augustowskiej Policji przedstawili zebranym założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zachęcali młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Policji.

Kolejnym etapem wizyty holenderskich policjantek było spotkanie z funkcjonariuszami garnizonu podlaskiego, które odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Funkcjonariusze w głównej mierze omawiali tam formy współpracy w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz wymieniali doświadczenia zawodowe.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl