„Świeć przykładem” na terenie Miasta i Gminy Lipsk - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Świeć przykładem” na terenie Miasta i Gminy Lipsk

Data publikacji 18.12.2017

W budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsk odbyło się spotkanie, w ramach działań profilaktycznych „Świeć przykładem”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Dzisiaj w budynku Miasta i Gminy Lipsk odbyło się spotkanie dotyczące działań profilaktycznych „Świeć przykładem” W przedsięwzięciu udział wziął Burmistrz Miasta i Gminy Lipsk – Lech Łempicki, dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku oraz Policjanci z Posterunku Policji w Lipsku. W trakcie spotkania poruszona została tematyka związana z bezpieczeństwem pieszych uczestników ruchu drogowego w okresie jesienno – zimowym. Szczególnie teraz zapadający szybko zmierzch, opady atmosferyczne lub mgła powodują, że piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności może skutkować uczestnictwem w zdarzeniu drogowym. Założeniem podjętych działań profilaktycznych jest dotarcie do jak największej liczby osób, poruszających się pieszo po zapadnięciu zmierzchu. Obecna na spotkaniu Pani dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych przedstawiła propozycję przekazania części elementów odblaskowych uczniom, którzy z terenu gminy dojeżdżają do szkoły tzw. gimbusami. Przekazane policjantom odblaski, zostaną rozdysponowane przez funkcjonariuszy, podczas spotkań profilaktycznych z uczniami.

Policjanci przypominają, że każdy pieszy poruszający się poza terenem zabudowanym po zmierzchu, ma obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.  Za brak elementu odblaskowego grozi mandat karny.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl