Policjanci, o przemocy na konferencji - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci, o przemocy na konferencji

Data publikacji 13.04.2018

Augustowscy policjanci wzięli udział w konferencji zorganizowanej Przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Augustowie. Mundurowi poruszyli tematykę w ramach realizowanego programu „poMOC, a nie przeMOC”

Wczoraj, w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie, odbyła się konferencja poświęcona zapobieganiu wybranym zagrożeniom i niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Augustowie, a odbiorcami byli dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy szkolni oraz nauczyciele z terenu powiatu augustowskiego. Występujący w roli prelegentów policjanci, w swoim wystąpieniu poruszyli temat związany z przemocą rówieśniczą oraz omówili procedury postępowania nauczycieli w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze przestępczym na terenie placówki oświatowej. Korzystając okazji mundurowi w swoim wystąpieniu zawarli również tematykę związaną ze zwiększeniem świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i dotkniętych przemocą, w ramach realizacji podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl