Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule Gazety Współczesnej

Data publikacji 20.06.2018

Dzisiaj na łamach gazety Współczesnej opublikowany został artykuł pt. „Naczelnik w służbowym garażu trzyma swoje auto. Policjant: Bzdura!” autorstwa Heleny Wysockiej, po lekturze którego czytelnik może sobie zbudować nieprawdziwy obraz Policji w Augustowie.

Dzisiaj na łamach Gazety Współczesnej  opublikowany został artykuł pt. „Naczelnik w służbowym garażu trzyma swoje auto. Policjant: Bzdura!”, autorstwa Heleny Wysockiej. Po lekturze artykułu, czytelnik może sobie zbudować nieprawdziwy obraz Policji w Augustowie. W artykule zostały wykorzystane nieprawdziwe informacje przekazane przez „pseudoinformatora”. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przechowywania dowodów rzeczowych, w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie, na placu wewnętrznym komendy, został wyodrębniony obszar na którym przechowuje się dowody rzeczowe, które nie są narażone na wpływ warunków atmosferycznych, (w tym samochody). Kolejną część magazynu dowodów rzeczowych stanowi jeden z garaży znajdujący się na placu jednostki, w którym zgodnie z wewnętrznymi przepisami regulującymi funkcjonowanie magazynu dowodów rzeczowych mają być przechowywane przedmioty, które powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Nieprawdą jest zatem, że opisywany prywatny pojazd funkcjonariusza, był garażowany zamiast dowodu rzeczowego, w postaci innego samochodu. Publikowanie informacji nie polegających na prawdzie godzi w dobre imię funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl