Stop Demoralizacji – Uwaga Alkohol - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stop Demoralizacji – Uwaga Alkohol

Data publikacji 26.10.2018

Augustowscy policjanci brali dziś udział w wojewódzkich działaniach „Stop demoralizacji – Uwaga Alkohol”. Mundurowi kontrolowali sklepy pod kątem dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim oraz miejsca gromadzenia się młodzieży. Policjanci spotkali się również z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie w ramach realizacji programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek” rozmawiali z uczniami o uzależnieniach.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Augustowie uczestniczyli  w wojewódzkich działaniach „Stop demoralizacji – Uwaga Alkohol”. W ramach realizacji przedsięwzięcia funkcjonariusze między innymi kontrolowali rejony szkół, miejsca gromadzenia się młodzieży wykazującej zachowania świadczące o demoralizacji oraz kontrolowali placówki handlowe pod kątem dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim. Jednym z elementów piątkowych działań było spotkanie profilaktyczne z  uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie. Podczas wizyty w placówce oświatowej, policjanci poruszyli tematykę uzależnień wpisującą się w ramy programu profilaktycznego pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”. W czasie prelekcji mundurowi omówili kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,  przy czym, szczególną uwagę zwrócili na szkodliwość działania alkoholu oraz niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą używanie dopalaczy. Uczniom zostały także przedstawione podstawowe aspekty związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich w świetle obowiązujących przepisów. Policjanci przypomnieli też o podstawowych zasadach ruchu drogowego, mówili o obowiązku używania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym po zmierzchu i zachęcali do noszenia  ich w obszarze zabudowanym.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl