Spotkanie z Augustowskim Stowarzyszeniem Aktywni Seniorzy - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z Augustowskim Stowarzyszeniem Aktywni Seniorzy

Data publikacji 15.11.2018

Funkcjonariusz z augustowskiej komendy Policji, skorzystał z zaproszenia Augustowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów. Policjant rozmawiał o bezpieczeństwie.

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji, realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Augustowskie Stowarzyszenie Aktywni Seniorzy. Głównym tematem spotkania była tematyka związana ze sposobami unikania oszustw popełnianych na szkodę seniorów. Policjant przedstawili metody jakimi posługują się sprawcy oszustw i omówił przykłady wyłudzeń pieniędzy na „kuzyna”, „na policjanta” oraz inne. Mundurowy przypominali, że sprawcy tego typu przestępstw kontaktują się z ofiarami telefonicznie, podając się za rzekomego członka rodziny, który znalazł się w trudnej sytuacji i nagle potrzebuje gotówki. Funkcjonariusz mówił również, że w ostatnim okresie czasu coraz częściej sprawcy tego typu zdarzeń podszywają się pod policjantów, którzy mówią swoim rozmówcom o rzekomej akcji ukierunkowanej na zatrzymanie hakerów okradających konta bankowe. Prelegent prosił słuchaczy, aby nie ulegać presji rozmówców oraz apelował, by pod ich naciskiem nie podejmować nagłych decyzji finansowych. Podczas spotkania zaznaczał także, że żaden prawdziwy policjant, nigdy nie będzie żądał od nas gotówki. Podczas spotkania funkcjonariusz przypomniał także podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachęcał do używania elementów odblaskowych w terenie zabudowanym oraz przypomniał o obowiązku używania ich poza terenem zabudowanym po zmierzchu. Podczas spotkania funkcjonariusz zachęcał również do korzystania z aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.   

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl