Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na drogach powiatu augustowskiego

Data publikacji 01.02.2019

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Augustowie dbają o poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ostatnich dniach mundurowi koncentrowali swoją uwagę na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec pieszych oraz pieszych, popełniających wykroczenia w ruchu drogowym.

Augustowscy policjanci, prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci zwracają uwagę na miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych, bacznie przyglądają się kierującym pojazdami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego wobec pieszych. Dyscyplinują też pieszych, zwłaszcza pod kątem prawidłowego poruszania się po drodze i właściwego przekraczania jezdni. W ostatnich dniach stycznia mundurowi ujawnili wykroczenia popełniane przez pieszych, które głównie polegały na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, czy też braku elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym po zapadnięciu zmierzchu.

Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, obowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Powinien wyostrzyć uwagę i dostosować zachowanie do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Ponadto musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Z ogólnopolskich danych wynika, że wypadki z udziałem pieszych powodują przede wszystkim kierujący pojazdami, jednakże najwięcej ofiar śmiertelnych wśród pieszych odnotowuje się w zdarzeniach, których byli oni sprawcami. Stąd też Policja systematycznie apeluje, aby piesi uważali na drodze. W przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest niewspółmiernie bardziej zagrożone, niż kierującego pojazdem. Zawsze należy być ostrożnym przechodząc przez jezdnię, nawet na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Wkraczając na jezdnię, zwłaszcza w obecnie panujących trudnych warunkach drogowych, upewnijmy się, że nadjeżdżający pojazd zwalnia.

Mundurowi zachęcają pieszych do noszenia elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.

Przypominamy, że bezpieczeństwo pieszych na drodze znacząco poprawia noszenie elementów odblaskowych