Policjanci rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie

Data publikacji 23.05.2019

Augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie. Funkcjonariusze rozmawiali o konsekwencjach postępowania niezgodnego z prawem i społecznymi normami, a także o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku.

Wczoraj, policjanci Wydziału Prewencji spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie. Funkcjonariusze uświadomili młodym ludziom, jakie są konsekwencje prawne czynów zabronionych, czym jest demoralizacja oraz jakie aspekty jej dotyczą. Mundurowi zwrócili uwagę na negatywne zjawiska występujące wśród dorastającej młodzieży, jak palenie tytoniu, pierwsze kontakty z alkoholem i środkami odurzającymi. W dalszej części spotkania policjanci rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku. Funkcjonariusze przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przypomnieli o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych poza terenem zabudowanym.