Egzamin na kartę rowerową z augustowskimi policjantami - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin na kartę rowerową z augustowskimi policjantami

Data publikacji 24.05.2019

Augustowscy policjanci aktywnie uczestniczą w każdych działaniach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzisiaj funkcjonariusze z augustowskiej drogówki wspólnie z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Kolnicy i Krasnymborze zorganizowali egzamin na kartę rowerową. Uczniowie rozwiązali test wiedzy oraz prezentowali umiejętności praktyczne.

Dzisiaj, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego nadzorowali część praktyczną egzaminu na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Kolnicy i Krasnymborze. Podczas spotkania uczniowie mogli wykazać się znajomością przepisów z zakresu ruchu drogowego oraz umiejętnością jazdy na rowerze. Ich zadaniem było prawidłowe przejechanie rowerem wyznaczonego toru. Poziom wiedzy okazał się wysoki, a wszyscy uczniowie udowodnili swoje dobre przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Na zakończenie spotkania policjanci wygłosili prelekcję o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, podczas której przypominali o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszego.

  • Uczeń rozpoczynający egzamin na kartę rowerową pod okiem funkcjonariusza.
  • Policjant omawia zasady przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową.
  • Policjant omawia przepisy ruchu drogowego.
  • Policjant czuwa nad bezpieczeństwem ucznia zdającego egzamin na kartę rowerową.
  • Funkcjonariusz czuwający and bezpieczeństwem ucznia dojeżdżającego do ronda.
  • Funkcjonariusz nadzorujący część parktyczną egzaminu na kartę rowerową.