Komendant Powiatowy Policji poszukuje pracowników - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji poszukuje pracowników

Data publikacji 26.08.2019

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko zaopatrzeniowca w Zespole Administracyjno – Gospodarczym oraz technika w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia.

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

zaopatrzeniowca w Zespole Administracyjno – Gospodarczym.
Wymiar etatu: 1 etat.
Cel stanowiska: zapewnienie sprawności technicznej pojazdów służbowych będących na stanie jednostki, prowadzenie dokumentacji dotyczącej majątku jednostki.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera, obsługi, programów i aplikacji wykorzystywanych
  w administracji (Microsoft Office, Libre Office)
 • umiejętność: szybkiego uczenia się, komunikowania się, współpracy, pracy zespołowej, organizowania pracy własnej, rozwiązywania problemów,
 • dyspozycyjność, terminowość.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką transportową,
 • realizacja spraw związanych z bieżącymi zakupami na potrzeby tutejszej jednostki,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód w majątku Skarbu Państwa,
 • pełnienie funkcji recepcyjnej.

Komendant Powiatowy Policji w Augustowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

technika w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia.
(w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)

Wymiar etatu: 1 etat

Cel stanowiska: obsługa kadrowa, prezydialna i szkoleniowa Komendy Powiatowej Policji
w Augustowie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność obsługi komputera, obsługi, programów i aplikacji wykorzystywanych
  w administracji (Microsoft Office, Libre Office)
 • umiejętność: szybkiego uczenia się, komunikowania się, współpracy, pracy zespołowej, organizowania pracy własnej, rozwiązywania problemów,
 • dyspozycyjność, terminowość.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów regulujących służbę w Policji, m.in.: ustawy o Policji,  Rozporządzenia MSW z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów;
 • znajomość przepisów „pracowniczych”, w tym Kodeksu pracy;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie ewidencji urlopowej oraz zwolnień lekarskich policjantów i pracowników,
 • rejestrowanie jawnych aktów prawnych i ich dystrybucja oraz rozpowszechnianie
  w jednostce,
 • promocja zawodu policjanta,
 • przygotowywanie dokumentacji dot. lokalnego doskonalenia zawodowego,
 • przygotowywanie dokumentów do złożenia w archiwum.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie wraz z curriculum vitae bądź życiorysem w formie opisowej, zawierające m. in.: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.