Komendant Główny Policji: poprawia się stan bezpieczeństwa w Polsce - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji: poprawia się stan bezpieczeństwa w Polsce

Data publikacji 29.07.2014

W ciągu ostatnich lat systematycznie poprawia się stan bezpieczeństwa, a większość Polaków dobrze ocenia służbę policjantów - powiedział w sobotę komendant główny policji gen. insp. Marek Działoszyński podczas uroczystości Święta Policji w Warszawie.

Szef KGP, podczas uroczystości na  Placu Piłsudskiego w Warszawie, powiedział, że choć policja może pochwalić się wieloma sukcesami w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, to doskonale wie, ile wyzwań przed nią stoi. Zaznaczył, że dwie trzecie Polaków dobrze ocenia policję, a prawie 90 proc. czuje się bezpiecznie tam, gdzie mieszka. "Ten rekordowo wysoki wynik poczucia bezpieczeństwa, najlepszy od 1987 r., ma ścisły związek ze spadkiem przestępczości i wzrostem naszej skuteczności" - mówił.

"Poczucie dobrze realizowanych zadań, nie zwalnia nas jednak od bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i reagowania wszędzie tam, gdzie pojawiają się nowe zagrożenia. Dlatego ściśle współpracujemy z ośrodkami naukowo-badawczymi i wykorzystujemy ich dorobek w zakresie pozyskiwania nowoczesnych technologii, dzięki którym możemy prowadzić coraz skuteczniejszą walkę z przestępcami" - podkreślił.

Komendant Główny Policji nawiązał do niedawnych wydarzeń z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie na ulicy policjanci użyli broni wobec agresywnego mężczyzny. "Swoim zachowaniem stanowił on bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów oraz osób postronnych. Bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem prawa i praworządności oraz bezpieczeństwo obywateli są w naszych działaniach wartością najważniejszą. Będziemy je chronić w każdej sytuacji, zgodnie z zasadami i policyjnymi procedurami" - mówił gen. insp. Marek Działoszyński.

Komendant, podczas wystąpienia, przywołał słowa ostatniego komendanta głównego policji 20-lecia międzywojennego nadinsp. Józefa Kordiana-Zamorskiego o etosie policyjnej służby i wynikających z niej zobowiązaniach: "Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie" – cytował szef Policji. Podkreślił, że te wartości są wzorem także dla współczesnych policjantów.

Nawiązał do rocznic przełomu ustrojowego i wstąpienia do UE. "Przed 25 laty, w wyniku przeprowadzonych w sposób pokojowy przemian społeczno-ekonomicznych, Polska wróciła do rodziny demokratycznych, europejskich krajów. Nasza formacja szybko i sprawnie wpisała się w ten proces przemian, stała się ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce" - powiedział. Dodał, że dzięki wstąpieniu Polski do UE policja skorzystała z finansowania szkoleń i programów badawczo-rozwojowych.

Komendant mówił także o bezpieczeństwie na polskich drogach. "Zdecydowanie mniej jest wypadków, zabitych i rannych. Do tego przyczyniła się niewątpliwie coraz większa aktywność policjantów ruchu drogowego. Codziennie przeprowadzanych jest 15 tys. kontroli drogowych, podczas których ujawnianych jest wielu nietrzeźwych kierujących" - powiedział.


Więcej materiałów na stronie KGP: