Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania prewencyjne przewodników psów służbowych na terenie Augustowa

Data publikacji 20.12.2019

Przewodnicy policyjnych psów z Augustowa i Suwałk wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami, przeprowadzili działania "Nielat" na terenie miasta. Podczas pełnienia służby, funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, jednak nadrzędnym celem było przeciwdziałanie i ograniczanie demoralizacji nieletnich.

Przewodnicy psów służbowych z Augustowa i Suwałk wraz ze swoimi czworonogami, w minioną środę, na terenie miasta, przeprowadzili działania prewencyjne pn. "Nielat". Skupiały się one przede wszystkim na przeciwdziałaniu wybrykom chuligańskim i ograniczaniu demoralizacji nieletnich, w tym reagowaniu na każde niezgodne z prawem zachowanie tych osób. Lokalizacja ćwiczeń organizowanych przez policjantów, dotyczy między innymi miejsc, w których może dochodzić do zakłóceń porządku publicznego, wykroczeń czy przestępstw. Na zakończenie działań, w Parku Miejskim w Augustowie, odbył się pokaz tresury psów służbowych.

  • Policjanci prowadzą działania w rejonie parku.
  • Policjanci prowadzą działania w okolicy szkoły.
  • Pokaz tresury psa służbowego.
  • Dzieci głaszczą psa policyjnego.
  • Policjantka opowiada dzieciom o zasadach bezpieczeństwa.
  • Policjanci w parku miejskim.