„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w powiecie augustowskim - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w powiecie augustowskim

Data publikacji 23.01.2020

Augustowscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, kolejny raz włączyli się w ogólnopolskie działania pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Egzekwowali przestrzeganie przepisów, mających ścisły związek z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów, ale też zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Policjanci z augustowskiej "drogówki", wczoraj, brali udział w działaniach „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Przedsięwzięcie było skierowane do pieszych oraz rowerzystów, którzy spośród wszystkich użytkowników dróg są najbardziej narażeni na uszczerbek na zdrowiu, czy nawet utratę życia podczas wypadku drogowego. W trakcie wczorajszych działań, mundurowi sprawdzali, jak kierujący samochodami zachowują się w rejonach przejść dla pieszych oraz czy piesi i rowerzyści prawidłowo poruszają się po drodze i właściwie przekraczają jezdnię. Piesi i rowerzyści otrzymali od funkcjonariuszy elementy odblaskowe.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów, bo kiedy zaczyna brakować nam wyobraźni i zdrowego rozsądku dochodzi do przykrych, a niejednokrotnie tragicznych w skutkach zdarzeń, w których poszkodowani tracą nie tylko zdrowie, ale też i bezcenne życie.

  • Policjanci wręczają rowerzystom odblaski.
  • Policjantka trzyma w ręku odblask.
  • Policjant wręcza rowerzyście odblask.
  • Policjanci rozmawiają z pieszymi o bezpieczeństwie.
  • Policjant zaczepia odblask na wózku dziecięcym.
  • Policjant wręcza odblask rowerzyście.
  • Kobieta otrzymała od policjanta element odblaskowy.
  • Policjanci na dk 16 prowadzą działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych,
  • odblask z napisem.