Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu

Data publikacji 08.06.2010

Augustowscy policjanci wzięli udział w szkoleniu z zakresu „Odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych”. Szczególną uwagę uczestników zwrócili na zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim.

Dzisiaj na sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Augustowie odbyło się szkolenie z zakresu „Odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych”. Pomysłodawcą programu jest Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, a organizatorem Urząd Miejski w Augustowie. Akcję honorowym patronatem objął Zastępca Komendanta Głównego Policji. Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz właścicieli lokali, w których sprzedawane są napoje alkoholowe. Obecni na spotkaniu augustowscy policjanci przedstawili zgromadzonym przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu oraz omówili zasady odpowiedzialności za niewłaściwą jego sprzedaż. Mundurowi szczególną uwagę zwracali na zakaz sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl