Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2020 - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2020

Data publikacji 14.10.2020

Trwa Tydzień Mediacji odbywający się w dniach 12-16 października. Z kolei 15 października przypada tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji, który ma nam uświadomić, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej. Celem ogólnopolskiej inicjatywy jest zachęcanie do alternatywnego, pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów. W działania włączyli się również augustowscy policjanci.

Mediacja to polubowna metoda rozwiązywania sporów. To próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów. Instytucja mediacji ma zastosowanie zarówno w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.

okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego.

szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Augustowscy policjanci także aktywnie uczestniczą w „Tygodniu Mediacji”.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 47 715 62 57 z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w godzinach 07:30-15.30.