Trwają działania „Bezpieczna Droga do Szkoły” - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trwają działania „Bezpieczna Droga do Szkoły”

Data publikacji 30.09.2014

Kontrole autobusów przewożących dzieci, monitorowanie ciągów komunikacyjnych, którymi przemieszczają się dzieci i młodzież szkolna, a także spotkania z uczniami i prelekcje o bezpieczeństwie, to wybrane elementy działań „Bezpieczna Droga do Szkoły” realizowanych przez augustowskich policjantów.

Trwa kolejny tydzień działań „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach ich realizacji funkcjonariusze w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo najmłodszych w rejonach szkół oraz patrolują ciągi komunikacyjne, którymi dzieci i młodzież przemierza codzienną drogę do szkoły. W trosce o bezpieczeństwo dojeżdżających autobusami, mundurowi prowadzą kontrole pojazdów przewożących dzieci, sprawdzają ich stan techniczny oraz stan trzeźwości kierowców. Policjanci pełniący służbę na drogach baczniej zwracają uwagę na prawidłowe przewożenie dzieci w pojazdach. Jednym z elementów działań są również spotkania z uczniami szkół powiatu augustowskiego. W trakcie wizytowania szkół mundurowi omawiali z uczniami podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, radzili jak unikać niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonujący codzienną drogę do szkoły i domu. Wizyty w szkołach były doskonałą okazją do wręczenia uczniom serduszek, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kochasz? Powiedz Stop wariatom drogowym”, na których dzieci własnoręcznie umieszczały hasła oraz rysunki, które będą zachęcać ich rodziców do bezpiecznej jazdy samochodem.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl