Dla Policjantów

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2010 r.)

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2010 r.)

Z dniem 1 kwietnia 2010 r. Komendant Główny Policji wprowadził zmiany w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

Zmiany w ww. trybie, obowiązujące od dnia 1 kwietnia br. zostały zaznaczone w zamieszczonym załączniku kolorem czerwonym.

Praca w Policji