Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - KPP Augustów

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Data publikacji 18.08.2014

Podmioty realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w powiecie augustowskim w 2014 roku

 

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

ul. Brzostowskiego 6, 16 –300 Augustów

Tel. 47 715 62 00

e-mail:kpp@augustow.bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Lipsku

ul. Rynek 5, 16-315 Lipsk

Tel. 47 715 61 42

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Bargłowie Kościelnym Rejon Służbowy w Bargłowie Kościelnym

16-320 Bargłów Kościelny

ul. Tysiąclecia 4

tel. 87 564 18 14

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Nowince, Rejon Służbowy w Nowince

Nowinka 27, 16-304 Nowinka

Tel. 87 641 95 07

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów

Tel. 87  643 20 71

e-mail: pcpr.augustow@op.pl

pomoc prawna, realizowanie programu  korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy  w rodzinie.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Młyńska 52, 16 – 300 Augustów

Tel. 87 643 36 21

e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl

udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej dzieciom i młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1, 16 – 300 Augustów

Tel. 87 644 54 30

e-mail: mops@augustownet.com.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta27,  16 – 300 Augustów

Tel. 87 643 74 37

e-mail: gops@.post.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

Nowinka 33, 16 – 304 Nowinka

Tel. 87 643 80 31

e-mail: nowinka@op.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

ul. Augustowska 47, 16 – 320 Bargłów Kościelny

Tel. 87 642 40 92

e-mail : gops@gops-barglow.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej

Płaska 53, 16 – 326  Płaska

Tel. 87 643 90 65

e-mail : gops.plaska@home.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie

ul. Augustowska 45/1, 16 – 310 Sztabin

Tel. 87 641 02 03

e-mail : Gops.Sztabin@sztabin.ug.gov.pl

 

Miejsko/Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel. 87 642 22 31

e-mail : mgops_lipsk@op.pl

 

Sąd Rejonowy w Augustowie

ul.Młyńska 59, 16 – 300 Augustów

Tel. 87 643 21 31

e-mail: www.augustow.sr.gov.pl

               sekretariat@augustow.sr.gov.pl

 

Organizacje, działające na terenie działania prokuratury okręgowej, od których pokrzywdzony może uzyskać wszechstronne wsparcie (instytucje pomocowe):

 Suwałki:

Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Kościuszki 72A

tel. 87 565 03 68

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Nowomiejska 10

tel. 87 566 41 49

 

Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR"

16 - 400 Suwałki, ul. Szpitalna 77

Instytucje zajmujące się m.in. udzielaniem pomocy osobom uwikłanym w przemoc, leczeniem uzależnień:

1) Powiat augustowski:

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień NZOZ w Augustowie

16 - 300 Augustów, ul. Szpitalna 12A

tel. 87 643 28 16

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

16 - 300 Augustów, ul. Mickiewicza 1

tel. 87 643 43 00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

16 - 300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51

tel. 87 643 30 56, 643 74 37

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie

16 - 310 Sztabin, Pl. Brzostowskiego 8

tel. 87 641 20 36

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince

tel. 87 641 95 41

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku

tel. 87 642 27 00

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płaskiej

tel. 87 643 90 80

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bargłowie Kościelnym

tel. 87 642 40 92

 

2) Suwałki:

Poradnia Odwykowa w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Szpitalna 62

tel. 87 565 62 38

Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychotropowych w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Waryńskiego 39B

tel. 87 566 28 83

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach Oddział Odwykowy

16 - 400 Suwałki, ul. Szpitalna 62

tel. 87 565 62 38

Niepubliczny ZOZ Oddział Dzienny Terapii Uzależnień w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Sportowa 24

tel. 87 565 17 15

 

Alkoholowy Telefon Zaufania w Suwałkach

tel. 87 563 22 99 

 

Poradnia Życia Rodzinnego „Nadzieja" w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Em.Plater 2

tel. 87 566 20 53

 

Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT" w Suwałkach Biuro Poradnictwa Obywatelskiego

16 - 400 Suwałki, ul. Kościuszki 96

tel. 87 565 02 58

 

3) Powiat sejneński:

Oddział Caritas w Sejnach

16 - 500 Sejny, ul. Plac Św. Agaty

 

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach

16 - 500 Sejny, ul. Wojska Polskiego 60D

tel. 87 516 34 16

 

Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne „Wychowanie dla Przyszłości" współpracujące z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sejnach

16 - 500 Sejny, ul. Łąkowa 1

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Nie jesteś sam" w Puńsku

16 -515 Puńsk, ul. Szkolna

 

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach

16 - 500 Sejny, ul. Mickiewicza 10a

tel. 87 516 21 02