Wydział Ruchu Drogowego - Ruch Drogowy - KPP Augustów

Ruch Drogowy

Wydział Ruchu Drogowego

Data publikacji 01.04.2010

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE

 

Tel: 87 564 10 55

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

asp. sztab. Tomasz Miezio

 

Zadania Wydziału Ruchu Drogowego:

- czuwa nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących pojazdami jak również i nie chronionych uczestników ruchu to jest pieszych, rowerzystów,

- egzekwuje przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przez wszystkich uczestników ruchu drogowego,

- prowadzi szeroką rozumianą profilaktykę szczególnie wśród dzieci i młodzieży, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz nauka podstawowych zasad obowiązujących na drodze,

- prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach przestępstw w ruchu drogowym,

- prowadzi postępowania w sprawach wykroczeń drogowych.

 

WYKAZ MIEJSC WYZNACZONYCH DO PRZEPROWADZANIA STATYCZNYCH KONTROLI DROGOWYCH NA TERENIE POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

 

- Augustów - ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 8)

- Augustów - ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61)

- Augustów - ul. Mazurska (droga krajowa nr 16)

- Augustów - skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego z ul. Sportową (droga krajowa nr 8)

- Augustów - ul. 29 listopada (droga krajowa nr 16)

- Augustów - skrzyżowanie ul. Rajgrodzkiej z ul. Jana Pawła II

- Augustów - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 664 z ul. Waryńskiego

- Nowinka - droga krajowa nr 8

- Sztabin - droga krajowa nr 8

- Bargłów Kościelny - droga krajowa nr 61

- Janówka - droga wojewódzka nr 664