Ograniczenia w ruchu - KPP Augustów

Ograniczenia w ruchu

Ograniczenia w ruchu

Data publikacji 12.04.2010

Ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów.

Zakaz ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) obowiązuje:

1. od godz. 8.00 do 22.00 w dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 stycznia - Nowy Rok
 • pierwszy i drugi dzień Wielkanocy
 • 1 i 3 maja
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek
 • dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia
 • 1 listopada
 • 11 listopada
 • 25 i 26 grudnia

2. od godziny 18.00 do 22.00 w dzień poprzedzający dzień:

 • pierwszy i drugi dzień Wielkanocy
 • 1 i 3 maja
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek
 • dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia
 • 1 listopada
 • 11 listopada

3. w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajeć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:

 • w każdy piątek od godz. 18.00 do 22.00
 • w każdą sobotę od godz. 8.00 do 14.00
 • w każdą niedzielę od godz. 8.00 do 22.00.

Ograniczenia te nie dotyczą pojazdów, które wjechały na terytorium RP poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z RP. Nie dotyczą również pojazdów służb ratunkowych, przewożących określone ładunki lub wykonujących inne zadania (określone w § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu z dn. 31.07.2007r w spr. okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach - Dz. U. z 2007r Nr 147, poz. 1039).