Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda” - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”

Data publikacji 01.12.2014

Ruszyłazimowa edycja akcji informacyjno – edukacyjnej „Bezpieczna Woda” dotyczącabezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie zamarzniętych zbiorników wodnych.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiłozimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” skierowaną do nauczycieli, wychowawców,funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestawpodstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych,ujętych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

Powyższemateriały edukacyjno-informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęćszkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętychrzekach, stawach i jeziorach.

Akcjaobejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju i wzałożeniach powinna wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków wśród dziecii młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.

MinisterstwoSportu i Turystyki realizuje zimową edycję Akcji „Bezpieczna Woda”we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, MinisterstwemEdukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia,przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i PolskiejOrganizacji Turystycznej.


 

Więcejczytaj TUTAJ.

źródło– Ministerstwo Sportu i Turystyki