Augustowscy policjanci podsumowali miniony rok pracy - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Augustowscy policjanci podsumowali miniony rok pracy

Data publikacji 23.01.2013

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie, odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok pracy augustowskiej Policji. W odprawie uczestniczył nadinsp. Sławomir Mierzwa – Podlaski Komendant Wojewódzki Policji oraz zaproszeni goście.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie odbyła się odprawa służbowa poświęcona realizacji zadań w roku 2012. Wzięli w niej udział Podlaski Komendant Wojewódzki Policji - nadinsp. Sławomir Mierzwa, Wicestarosta Powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński, Burmistrz Augustowa – Kazimierz Kożuchowski, Prezes Sądu Rejonowego w Augustowie – Jolanta Dubińska – Francke oraz Prokurator Rejonowy w Augustowie – Jarosław Tkaczuk. W trakcie odprawy podsumowane zostały główne zadania zrealizowane w ubiegłym roku oraz wyniki pracy mundurowych.

Przez cały 2012 r. na terenie powiatu policjanci wszczęli 1.133 postępowania przygotowawcze, a w roku 2011 – 1322 postępowania. Zmniejszyła się również liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa z 468 w 2011 r. do 403 w roku 2012. Do tej kategorii zaliczamy między innymi przestępstwa rozbójnicze, kradzież mienia, kradzież z włamaniem, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie rzeczy. W minionym roku policjanci zatrzymali 340 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa. W porównaniu z poprzednim okresem statystycznym o 9 wzrosła ilość kradzieży samochodów. W minionym roku na terenie powiatu augustowskiego skradziono 11 aut.

Ogólna wykrywalność przestępstw była wyższa niż w roku poprzednim i wzrosła o 2,2% osiągając poziom 77%. W omawianym okresie policjanci interweniowali więcej o 288 razy niż w roku 2011 i przeprowadzili 8359 interwencji. W 2012 roku augustowscy mundurowi nałożyli 624 mandaty karne sporządzili 464 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz pouczyli 4102 osoby za popełnione wykroczenia. Najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia naruszające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym oraz za naruszenia Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Podczas ostatnich dwunastu miesięcy na drogach powiatu augustowskiego zaistniało 55 wypadków drogowych, w których zginęło 10 osób, a 67 zostało rannych. W roku 2011 odnotowano 46 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 49 odniosło obrażenia. Najwięcej, bo 21 zdarzeń odnotowano na drodze krajowej nr 8, 6 na drodze krajowej nr 61 oraz 3 wypadki na drodze krajowej nr 16. Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowo wykonywane manewry.

W 2012 roku augustowscy policjanci zatrzymali 365 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi i przebadali na stan trzeźwości 13.951 kierowców. Analiza danych dotyczących roku 2012 wskazuje na pozytywne efekty pracy augustowskich policjantów. Jednak w ocenie kierownictwa jednostki nadal należy podejmować działania, aby poprawić sytuację w obszarach w których występują niedociągnięcia.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl